INSIDE CHILD SAFETY

De nieuwe Europese norm inzake Child Safety werd in Europa bekrachtigd op 19
februari en is automatisch van toepassing in de lidstaten vanaf 1 september 2014.
In overeenstemming met EN 13120 - EN 16433 - EN 16434

Kindveilige raamdecoratie (Child safety)

Veiligheid staat bij INSIDE voorop en daarom zullen alle raambekledingsproductenvanaf september voldoen aan de Europese CEN normen (EN13120, EN16433, EN16434). Koorden en kettingen van raambekledingsproducten kunnen namelijk
een gevaar vormen voor jonge kinderen met alle gevolgen van dien.
Daar waar nodig zijn er per product accessoires toegevoegd om de bedieningskoorden en bedieningskettingen buiten het bereik van kinderen aan de muur te bevestigen. De montagehoogte van het product is hierbij van belang. Hiervoor geldt een specifieke regelgeving*.
Daarnaast zijn, daar waar nodig, onze producten voorzien van verdere veiligheids-
onderdelen waarmee andere risicofactoren worden uitgesloten. Child safety is verplicht in gebouwen waar kinderen kunnen komen zoals hotels, ziekenhuizen, kerken, winkels, scholen en publieke gebouwen. En natuurlijk in elk woonhuis.

* Regelgeving bedieningslengte

TOEPASSING VAN NORM

De nieuwe norm heeft als doelstelling het risico op verwurging bij kinderen doorketting, bedieningskoorden en binnenkoorden bij vouwgordijnen/rolgordijnen te voorkomen. Deze koorden kunnen lussen vormen waar kinderen in verstrikt kunnen raken tijdens het spelen in de buurt van een raam. De verplichtingen in de norm zijn niet met terugkerende kracht. De norm is dus niet van toepassing op producten die gepro-duceerd zijn voor de datum van publicatie.

Alle vouwgordijnen/rolgordijnen die geplaatst worden in ruimtes waar jonge kinderen “waarschijnlijk toegang zullen hebben of aanwezig zijn” dienen te voldoen aan de norm: Indien de locatie niet gekend is, dient de norm steeds toegepast te worden.
Indien de locatie wel gekend is, dient men rekening te houden met het volgende:

• Particuliere woningen
> altijd toepassing van norm, ongeacht of er kinderen wonen of niet.
• Publieke gebouwen
> toepassing van norm met uitzondering van de ruimtes die niet publiek
toegankelijk zijn.
• Commerciële gebouwen
> geen verplichting in ruimtes waar geen kinderen komen

Beveiliging van de kettinglussen, trekkoorden én de binnenkoordjes

Uitgangspunt is dat de ketting- of koordlus op minimum 150 cm van de vloer moet hangen. Dit impliceert dat de montagehoogte en niet de systeemhoogte belangrijk is. Bovendien mag een ketting of koord niet los hangen. Er dient een beveiligingssysteem voorzien te worden dat steeds van gemonteerd dient te worden tegen de muur.
Inside vraagt steeds naar de montagehoogte bij het doorgeven van uw bestelling.
Op basis hiervan zal de lengte van de ketting- of koordlus bepaald worden.
(lus op 150cm van de vloer) Indien u geen montagehoogte specificeert, zullen wij een systeemhoogte van < 250 cm een luslengte van 100 cm aanhouden.
In het geval de systeemhoogte de 250 cm overtreft, wordt de lushoogte 150 cm korter dan de systeemhoogte (afgerond naar standaardluslengte).

WAARSCHUWINGLABELS & INFORMATIE

Algemene instructies:
• Hoofdrails dienen geplaatst te worden op niet langer dan 150 cm van de grond.
• De koordspanners of kettingverbinders dienen zo dicht mogelijk tegen de hoofdrail
gemonteerd te worden en niet langer dan 150 cm van de grond.
• De fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan het
verkooppunt.
• Het is de verantwoordelijkheid van de kleinhanderlaars/winkeliers om te verzekeren dat de verplichte veiligheidssystemen in het verkooppunt voor de consument
beschikbaar zijn en in geval van plaatsing, deze conform de richtlijnen
gemonteerd worden.
• De naam van de producent, invoerder of installateur dient weergegeven op het
zonweringsproduct.
• Inside is niet verantwoordelijk voor schade of kosten voortvloeiend uit een onjuiste
assemblage of installatie door derden.

Elektrische systemen
Graag wijzen we u er op dat elektrische systemen een deel van het probleem
oplossen gezien u geen rekening meer dient te houden met de beperkingen voor de ketting.

Al de door INSIDE geleverde systemen zullen voorzien worden van onderstaande wettelijke waarschuwingsberichten:
• Jonge kinderen kunnen gewurgd worden door lussen in trekkoorden, kettingen,
banden en binnenkoorden aanwezig voor de werking van het product.
• Om wurging en verstrikking te vermijden, houd koorden op een afstand van jonge kinderen.
• Koorden kunnen rond de nek van kinderen gewikkeld raken.
• Houd bedden, wiegen en meubels weg van raambekledingsproducten.
• Knoop de koorden niet samen. Zorg ervoor dat koorden niet draaien en een lus maken.